Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad finansiell rådgivning, kapitalanskaffning som IPO, företrädes – och riktade emissioner, private placement samt förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till företrädesvis marknadsnoterade företag, onoterade företag och dess ägare

Stockholm Corporate Finance AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.

Våra medarbetare har haft ledande positioner inom kapitalmarknaden likväl som i börsnoterade bolag, vilket ökar förståelsen för klientens behov. Vi är branschoberoende och har sedan 2005 framgångsrikt genomfört ca 160 transaktioner.

Vi har en stark placing power och genomför publika transaktioner såväl som riktade erbjudanden till ett omfattande nätverk av institutioner, kapitalförvaltare, förmögna privatpersoner och retail.

Vårt M&A-team har den gedigna kompetens som krävs för att hantera dynamiken i en försäljnings- eller förvärvsprocess och uppnå optimalt resultat för våra publika såväl som privata uppdragsgivare. Stockholm Corporate Finance är den svenska partnern i det globala nätverket M&A Worldwide.

Ladda gärna ner vår presentation för mer info

Stockholm Corporate Finance – ladda ner PDF