Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning, kapitalanskaffning, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till företrädesvis marknadsnoterade företag och dess ägare.

swedsecfi

 

Stockholm Corporate Finance AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.

Våra medarbetare har haft ledande positioner inom kapitalmarknaden likväl som i börsnoterade bolag, vilket ökar förståelsen för klientens alla aspekter och bästa möjliga transaktionsstruktur. Vi är branschoberoende och har sedan 2005 framgångsrikt genomfört fler än 100  transaktioner.

Vi har en stark placing power och genomför publika transaktioner såväl som riktade erbjudanden till ett omfattande nätverk av institutioner, kapitalförvaltare och förmögna privatpersoner.

Vårt M&A-team har den gedigna kompetens som krävs för att hantera dynamiken i en försäljnings- eller förvärvsprocess och uppnå optimalt resultat för våra publika såväl som privata uppdragsgivare. Stockholm Corporate Finance är den svenska partnern i det globala nätverket M&A Worldwide.

Välkommen att höra av Dig!

Stockholm Corporate Finance – Ladda ner pdf