Transaktioner

Stockholm Corporate Finance har sedan 2005 genomfört cirka 160 transaktioner. Nedan finner du mer information om respektive transaktion.