Stockholm Corporate Finance kärnkompetens är inom finansiell rådgivning till företrädesvis marknadsnoterade mindre och medelstora företag och dess ägare. Vi arbetar med uppdragsgivare som är i behov av kapital för expansion, turnaround eller rekonstruktion.

Våra medarbetare har lång erfarenhet både från kvalificerad företagsrådgivning och från företagsledande positioner i flera börsnoterade bolag, vilket ökar förståelsen för kundens behov. Vi skräddarsyr våra tjänster och tar ett helhetsansvar.

Investeringserbjudanden riktar sig till

  • Institutioner
  • Kapitalförvaltare
  • Förmögna privatpersoner

Genom aktiv partnerstrategi har vi ett nära samarbete med andra specialistföretag. Vi handlar upp kompletterande tjänster som t ex Investor relations och aktiemäkleri för att leverera tjänster både av hög kvalitet och kostnadseffektivt.

Vår oberoende ställning gör att vi undviker intressekonflikter.