Briox

Styrelsen för Briox AB (publ) (”Briox” eller ”Bolaget”) har beslutat föreslå att årsstämman i Bolaget den 9 maj 2019 beslutar om en företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) och en riktad nyemission av aktier (”Riktade Emissionen”) om totalt cirka 35,7 miljoner kronor. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 25,7 miljoner kronor. Den Riktade Emissionen tillför Briox 10 miljoner kronor. Beloppen anges före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 42 procent samt garantiförbindelser om cirka 39 procent, vilket totalt motsvarar cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen.

Vidare till erbjudandet

 


Vill du ta del av våra pressmeddelanden?

Skriv upp dig för att få våra Pressmeddelanden
Se vår integritetspolicy för mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vill du ta del våra investeringserbjudanden

Ange dina uppgifter i formuläret nedan så kan vi komma att kontakta dig för en närmare dialog.

Jag är även intresserad av att ta del av erbjudanden ifrån Stockholm Corporate Finance
Intresseområden
ITRåvarorLife ScienceFastigheterAnnat