Under perioden 4-18 september 2018 genomför CombiGene en företrädesemission som om den fulltecknas kommer att tillföra bolaget cirka 31 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är garanterad till cirka 75 procent. Kapitalet som nyemissionen tillför CombiGene innebär tillsammans med anslaget om 3,36 miljoner euro från Horizon 2020 (EU:s ramprogram för forskning och utveckling) att CombiGene är väl rustat att ta epilepsiprojektet CG01 fram till kliniska studier. CombiGene tar därmed det avgörande språnget från medicinsk forskning till läkemedelsutveckling

Verksamhet
CombiGene har utvecklat en behandlingsmetod som bygger på genteknik, vilken i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolagets behandlingsmetod innebär i korthet att en sammansättning av terapeutiska gener överförs till ett specifikt område i patientens hjärna. Detta sker med hjälp av ett virus som har tömts på sina egna gener och istället ersatts med gener som önskas överföras till nervcellerna i hjärnan. Det genmodifierade viruset injiceras i hjärnan, vilket resulterar i att de terapeutiska generna överförs till nervcellerna. Eftersom viruset har tömts på sina egna gener kan det inte föröka sig och är därför ofarligt. CombiGenes behandlingsmetod påverkar enbart det drabbade området i hjärnan till skillnad från traditionella läkemedel som påverkar hela hjärnan och kroppen. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att utvecklas så att den även kan användas mot andra sjukdomar.

Vidare till Erbjudandet

 


Vill du ta del av våra pressreleaser?

Skriv upp dig för att få vårt Nyhetsbrev
Se vår integritetspolicy för mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vill du ta del våra investeringserbjudanden?

Ange dina uppgifter i formuläret nedan så kan vi komma att kontakta dig för en närmare dialog.

Jag är även intresserad av att ta del av erbjudanden ifrån Stockholm Corporate Finance
Intresseområden
ITRåvarorLife ScienceFastigheterAnnat